Om Tantra

posted in: Artikler, Lyst | 0

Tantra betyder for mig især opmærksomhed og befrielse.

Min fordybelse i tantra har haft afgørende indflydelse på alle områder af mit liv – min måde at være i livet, min måde at relatere med andre, min måde at arbejde og lege…

Yum Yab, Kærlighed
At gå i kontakt, uden at skulle noget, uden at ville noget – har måske været den største gave <3

Opmærksomhed på mine automatiseringer – og derigennem befrielse og udvidelse af hvad jeg ser som muligt.

Opmærksomhed på tillært moral – og derigennem befrielse fra hvad andre synes, og mulighed for at leve livet i overensstemmelse med hvad der virkeligt er mine sande indre værdier.

Opmærksomhed på historierne om mig selv – har jeg overhovedet lov til at være her? Fortjener jeg kærlighed? Osv. osv…
Ved at iagttage mine egne historier, erfarer jeg en tiltagende befrielse fra mine tidligere destruktive overbevisninger. Det har i den grad har forandret mit liv…

Opmærksomhed på lyst og pligt – handler jeg ud fra en ’naturlig’ impuls, eller ud fra en historie om ’at burde’…? Der er ikke noget der er så dræbende for den naturlige lyst som pligten til at have lyst…

I dag arbejder jeg på en anden måde – med lyst, og ikke ud af angst eller pligt…
I dag elsker jeg på en anden måde, jeg leger med mine børn på en anden måde, jeg har samvær med min familie på en anden måde… Nærvær, glæde og respekt for mig selv – og derigennem andre…